İdeal Dezenfektan Nasıl Olmalıdır?

İdeal bir dezenfektan; Mikroorganizmaya kolayca penetre olmalıdır. Toksik olmamalıdır. Kullanıldığı yüzeylere/nesnelere zarar vermemelidir. Stabil/dayanıklı olmalıdır. Etki spektrumu geniş olmalıdır. İnaktivasyona dirençli olmalıdır. Kolayca hazırlanabilmeli/kullanılabilmelidir. DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER  Etiket üzerindeki önerileri

Read More